Brain Training

Làm Thế Nào Để Tư Duy Rõ Ràng Hơn ?

Gần đây tôi có hỏi bạn bè và người hâm mộ những gì mà họ muốn tôi viết. Một câu hỏi được đưa ra rất nhiều lần là làm thế nào để bạn suy nghĩ tốt hơn hay tư duy rõ ràng hơn ? Lúc đầu làm tôi ngạc nhiên. Sau đó tôi nhận ra không, không phải vậy. Câu hỏi ở đây không phải là ” làm thế nào để suy nghĩ hay tư duy ? “.

Quy Tắc 1 Phần Trăm

Qui tắc 1% phát biểu rằng: theo thời gian, phần lớn các phần thưởng trong một lĩnh vực nào đó sẽ tích lũy cho những cá nhân, đội ngũ, tổ chức duy trì được lợi thế lớn hơn 1% so với số còn lại.

>
Scroll to Top