Market Insight

Tại Sao Bitcoin Lại “Khác Biệt”

Tại sao Bitcoin lại khác biệt , vậy sự khác biệt là gì? Làm thế nào để phân biệt một coin với những coin khác? Và quan trọng hơn, làm thế nào cho một nhà đầu tư biết giá trị dài hạn của coin sẽ là gì ?

Bitcoin Sẽ Như Thế Nào Trong 20 Năm Tới

Bitcoin sẽ như thế nào trong 20 năm tới, Vâng dự đoán là một việc phức tạp. Tuy nhiện chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm kể từ khi whitepaper của Bitcoin ra đời. Tôi sẽ cố gắng dự đoán tương lai bitcoin xem trong 20 năm tới, Bitcoin, blockchain, tiền mã hóa sẽ thay đổi như thế nào.

>
Scroll to Top