Market Insight

Nói Về Những HODLers Cuối Cùng

Những người đã mua bitcoin trong thời kỳ bùng nổ đã rời khỏi bữa tiệc. CoinMetrics Trong thị trường truyền thống, giới hạn thị trường là một số liệu thường được sử dụng. Tuy nhiên, trong không gian tiền điện tử, mọi thứ phức tạp hơn một chút. Không giống như cổ phiếu, ở đây …

Nói Về Những HODLers Cuối Cùng đọc tiếp »

>
Scroll to Top