Xây Dựng 1 Thói Quen Mới

Dựa theo những nghiên cứu của Đại học Duke, thói quen chiếm khoảng 40% các hành vi chúng ta thực hiện mỗi ngày.Việc hiểu rõ cách xây dựng thói quen mới (và cách mà các thói quen hiện giờ của bạn hoạt động) là cần thiết để cải thiện sức khỏe, hạnh phúc, và cuộc sống của bạn nói chung.