Giới Thiệu

about us

DUNGBUI.XYZ là blog cá nhân chia sẻ kiến thức về thị trường Crypto. Những video, bài viết, phân tích, kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ được mình chọn lọc và cập nhật một cách đều đặn hàng tuần.

Mục tiêu của blog là xây dựng một cộng đồng những ai đam mê công nghệ BLOCKCHAIN và ứng dụng của nó vào trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mọi thứ đều mới đang bắt đầu, còn rất nhiều điều mình còn phải nỗ lực học tập và mình chờ mong học hỏi từ những người thông minh như bạn .

ĐỐI TƯỢNG TRANG WEB

Tất cả công dân Việt Nam, Việt Kiều, Người Ngoại Quốc ( sử dụng được tiếng việt ) không phân biệt tôn giáo hay giới tính đều có thể tham gia.

Bạn KHÔNG phải mua bất kỳ sản phẩm hay tốn bất kỳ chi phí nào để tham gia blog .

CÁCH THỨC THAM GIA

  1. từ website DUNGBUI.XYZ
  2. Từ ứng dụng bổ sung cho trình duyệt (browser add-on)

BẢN QUYỀN VÀ VIỆC SỬ DỤNG LẠI THÔNG TIN

Bạn có thể truy cập vào blog và tôi rất hoan nghênh bạn in những tài liệu để sử dụng cho nhu cầu cá nhân một cách đúng luật, mang tính chất cá nhân và sử dụng vào mục đích phi thương mại. Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Bạn phải được tôi hay tác giả chấp thuận bằng văn bản để sử dụng nội dung hay bất cứ hình ảnh, tư liệu nào của website vào mục đích thương mại (bao gồm nhưng không giới hạn việc tái sản xuất, truyền tải, công khai thực hiện, phân phối, mô phỏng, dịch, sửa đổi, chia sẻ cho bất kỳ người nào, tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu hoặc sử dụng).

KHÔNG BẢO ĐẢM

Blog này được cung cấp “nguyên trạng” và việc sử dụng có thể mang tính rủi ro cá nhân. Tôi không bảo đảm rằng blog không chứa virus, xuất hiện hay chứa đựng những nội dung không chính xác. Mặc dù Tôi đã có những cách thức phù hợp để bảo vệ trang web củng như bảo vệ bạn nhưng bạn nên biết rằng internet là một môi trường không có sự bảo đảm hoàn toàn và Tôi không bảo đảm (rõ ràng hay ngụ ý) những thông tin bạn đăng tải hay chuyển sẽ được đảm bảo an toàn trước những truy cập trái phép. Nếu không hài lòng với website, bạn có thể ngưng truy cập.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN

Bạn nên thường xuyên xác nhận thông tin trên website một cách độc lập trước khi bạn sử dụng hay dựa vào nó. Bạn có trách nhiệm sử dụng phần mềm kiểm tra virus trước khi tải xuống bất kỳ tài liệu nào trên website này và phải đảm bảo sự tương thích giữa phần mềm với các trang thiết bị của bạn.

Trong trường hợp bạn cung cấp cho Tôi các thông tin liên quan đến bất kỳ bên thứ ba, bạn phải bảo đảm rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận của bên thứ ba liên quan và bên thứ ba đã được thông báo và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Tôi và những thông tin mà Tôi đã quy định.

– Dũng Bùi

>
Scroll to Top