Cần Học Gì Để Thành Công Vào Năm 2050

Bài dịch là 1 trong 21 bài học của cuốn sách mới nhất từ Yuval Noah Harari: 21 LESSONS FOR THE 21ST CENTURY. Con Trẻ Cần Học Gì Để Thành Công vào năm 2050 rõ ràng là một câu hỏi rất lớn cho hệ thống giáo dục hiện tại của chúng ta. Nhân loại đang đối mặt với những cuộc cách mạng chưa từng có, tất cả những gì ta từng biết đã thay đổi, và chẳng có dự đoán nào cho tương lai của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho bản thân và con cái của mình đến một thế giới của những biến đổi vô tiền khoáng hậu và bất ổn triệt để?