tiền bạc

Bitcoin và Sự Giàu Có Của Thế Giới

bảng so sánh sự giàu có của bitcoin với thế giới

Sau 10 năm, đến nay Bitcoin vẫn chỉ là một tài sản nhỏ, giá trị của nó chỉ bằng một phần nhỏ của tổng tài sản trên toàn thế giới.

Tất cả số Bitcoin trên thế giới tính đến thời điểm này trị giá khoảng 180 tỷ đô la.

Danh mục đầu tư toàn cầu bao gồm khoảng 40 nghìn tỷ đô la tài sản, hoặc có thể gấp đôi số tiền tôi vừa nói ở trên.

Chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã có hơn 22 nghìn tỷ đô la tài sản được nắm giữ bởi các tổ chức đầu tư đã đăng ký, không bao gồm tài sản cá nhân và tài khoản nước ngoài.

Nếu bạn lập một biểu đồ hình tròn so sánh bitcoin với tổng số tài sản trên thế giới, bạn sẽ không thấy nó đâu (hãy thử xem, coi tôi có nói thật không).

Đây là một cách khác mà tôi đã tìm thấy trên mạng, và với nó bạn có thể hình dung một cách tương đối hơn.

Phần xanh nhạt đạt diện cho tổng tài sản của thế giới. Dải màu xanh đậm đại diện cho vốn đầu tư của thế giới (40 nghìn tỷ đô la) và chấm màu vàng đó chính là bitcoin.

Nhỏ xíu.

DISCLAIMERS: Chúng tôi không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào được đăng ở trong bài viết này. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp cho bạn tất cả những thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể có, độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào có liên quan đến công ty hay một cá nhân. Việc đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của chính mình.

>
Scroll to Top